Огнян Траянов: Бизнесът много добре съзнава, че напълно подготвените кадри са химера

Голям проблем е, че по-голямата част от младежта няма добро отношение към труда, коментира изпълнителният директор на ТехноЛогика

25.09.2015 | 11:39 Редактор: Мариета Иванова
Огнян Траянов: Бизнесът много добре съзнава, че напълно подготвените кадри са химера

Бизнесът много добре съзнава, че напълно подготвените кадри са химера, коментира за Bulgaria ON AIR Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика. и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Повод за интервюто с него е организираната на 5 октомври конференция на тема „Образование и медии“, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.

По думите му „и медиите, и образованието стремглаво се трансформират в нови цифрови канали за неформално образование, в което водещото е преживяването и удовлетворението от обогатяването“.

Ето и цялото интервю:

Г-н Траянов: Какви допълнителни знания са необходими най-често за новоназначените ви служители според спецификата на индустрията, в която работите?

Все повече се налага да правим компромиси с новопостъпващите служители. Бизнесът много добре съзнава, че напълно подготвените кадри са химера, както и че трябва да поддържаме и развиваме способности за непрекъснати обучения и преквалификация. Това особено важи за технологично интензивните сектори. Липсват, както „твърди знания“, така и „меки“ умения, но липсата на подготвени хора не е нова. Новата негативна тенденция е, че рядко се намират млади хора, желаещи да се посветят на дадена професия и да се реализират като професионалисти в дадена област. Да посветят време и усилия да станат такива, а не само да разчитат на табелката на работното си място.

Големият проблем е, че все по-голяма част от младежта няма добро отношение и разбиране за ролята на труда, няма изградена ценностна система, върху която да може да се стъпи. Явно обществото пропуска важни неща във възпитанието на подрастващите и когато ги поканим на работа, виждаме проявленията на тези по-дълбоки проблеми. Тях Българската мрежа на Глобалния договор на ООН адресира с програмата „Гордея се с труда на моите родители“, чийто първи проект беше „Ден на отворените врати за нашите деца“ във фирмите-участнички. Следващата година го  надградихме с обмен на деца, а новото тази година ще бъде Базар на професиите. Зрелостниците не трябва да избират какво да учат, а да знаят какво искат да работят.

Ние осъзнаваме отговорността на фирмите, за това, че трябва да подпомагаме възпитанието в труд, творчество и професионална реализация, да представяме на спецификата и атрактивността на различни професии, и най-важното – да покажем и докажем, че в България има фирми и възможности за достойна реализация. Това е една от програмите, по които ще работим: да разширим вече наложилите се взаимоотношения във висшето образование на  гостуващи лектори, предоставяне на специфична материална база, стажове и практики и да ги пренесем в средното професионално образование. Трябва да  подкрепим новите форми – дуалното обучение, но голямото предизвикателство е да наложим модели за неформално образование. Ключово е да подпомогнем пазарната ориентация на ВУЗ. И за тази цел, и за да се актуализират знанията и програмите, университетите и бизнеса трябва да постигнем възлагането на поръчки с приоритет към университетските лаборатории. Това е трудно, но не е невъзможно и има примери.

Волю - неволю, те ще бъдат принудени да се състезават за спечелване на доверието на кандидат-студентите. Заедно браншът, в който се реализират завършващите кадри и съответният факултет, който ги подготвя, трябва да извършват координирани съвместни маркетинг и рекламни кампании. Колкото и странно да звучи.
 
Обучавате ли новоназначените служители допълнително?

Под една или друга форма всички служители се обучават допълнително, само въвеждащо или техническо, за специфични знания и умения. И трябва да свикнем, че може да се случва по всяко време. В повечето членове на Българската мрежа обученията включват още представяне на фирмените ценности, възможности за развитие на меки умения като доброволчество, работа в екип, лидерство и социална работа.  Често тези нови знания формират у служителите чувство принадлежност и лоялност към компаниите, както и повишават интереса към работодателя от потенциалните нови работници. Често в тези обучения участват не само настоящите служители, но и стажантите на фирмата.

Забелязвате ли желание у служителите си да научават нещо ново, което да използват в работата си?

На този въпрос няма универсален отговор. Факторът, който оказва най-голямо влияние, е корпоративната култура. Ако в отделното предприятие се насърчават развитието на служителите, ученето през целия живот и участието в професионалната или браншова общност, например, то повечето служители се чувстват насърчени и са готови да се развиват. Програмите за подпомагане на професионалната квалификация и вътрешното предприемачество са и трябва да бъдат елемент от управлението на човешкия ресурс във всяка отговорна към своите акционери фирма. Освен повишена мотивация и оценка на служителите, те неизменно произвеждат иновации и тласкат развитието на компаниите напред.   

По-младите или по-опитните служители имат по-често и повече желание да научават нови неща?

В продължение на предишния въпрос, делението на служителите не би трябвало да се случва на основната на „по-нови“ и „по-опитни“.  Желанието да експериментираш нови неща на индивидуално ниво трябва пряко да кореспондира с „новаторската“ култура вътре в организациите. Ако иновациите в работата се търсят, очакват и възнаграждават от работодателя, то повечето служители биха имали желание да научават нови неща.

Как медиите могат да помогнат в образованието на младите хора и обществото?

БМ на ГД на ООН адресира въпроси, които не касаят само фирмите, а цялото ни общество. За нас изключително важни са добрите примери за образование, за реализирали се млади хора, получили признание в България,  добри практики за съвместни усилия на браншове и образователни институции. Един наш член финансира едногодишна рубрика в популярен всекидневник, чиято цел беше точно такава-да покаже, че в България има здрави и успешни фирми, които предлагат възможност за  достойна реализация.  Медиите са незаменим партньор в тези ни усилия. Очакваме, че не само обществените медии ще оценят важността на тези проблеми.

Имат ли място медиите в процеса на образование?

И медиите, и образованието стремглаво се трансформират в нови цифрови канали за неформално образование, в което водещото е преживяването и удовлетворението от обогатяването. Технологичните възможности, които вече съществуват, както и настъпилата промяна в понятието „медии“ – днес всеки от нас е медия, ни прехвърлят отговорността да разпространяваме знания, да бъдем лидер на мнение и поведение. А конкретно, по отношение на продължаващото обучение през целия живот на служителите, почти всички членове на Българската мрежа използват своите вътрешни системи за управление и портали за комуникация като средство за изпращане на допълнителни материали – за самоподготовка, за новости в професията, интересни факти и процеси в бранша. В този смисъл, колкото са по-съдържателни традиционните медии, толкова по-голямо внимание и използване на тяхното съдържание за целите на и вътре в компаниите биха получили от тях. Както и подкрепа за тяхното съществуване. Това е днес предизвикателството пред традиционните медии – да се трансформират от проводник на информация и забавление в доставчик на смислено съдържание с висока добавена стойност за ползвателите.  


* Огнян Траянов е председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Той е собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания ТехноЛогика. Член е на Контролния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Инициатор е на програмата "Инженерното образование – солидно и работещо" и на създаването на детски интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand.

Огнян Траянов е отличен с първата награда в категорията "За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии" в конкурса "Мистър Икономика" през 2012 г. и е финалист в конкурса "Мениджър на годината 2014".

Огнян Траянов е гост на Конференцията Образование и медии, София, 5 октомври 2015, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.