Предаваш торба с боклук от планината - получаваш килограм сливи

30.08.2019 | 09:59 Редактор: Тодор Петров