Образователната система у нас развивала умения за зубрене у учениците

24.06.2019 | 22:07

Директорът на столичното 51-во училище коментира резултатите от матурите през 2019 г.