Депутатите решиха: Партиите връщат надвзетите субсидии до 2020 г.

14.06.2019 | 12:17

Ако не спазят този срок, ще им бъдат начислявани лихви