Българинът предпочитал да изпие и изпуши парите за застраховка на дома

04.06.2019 | 21:32

Това е мнението на ректора на ВУЗФ доц. Григорий Вазов