Бърнаут не е болест, но води до поредица от болести

03.06.2019 | 08:37

Коментар на психолога доц. Антоанета Бакрачева и Ваня Григорова от КТ "Подкерпа"