Изкуството и различните му медии са тема на това издание

11.03.2019 | 18:53

Кристо, 3D мапинг и 3 художнички