Хората с увреждания у нас ще бъдат оценявани с нова точкова система

08.03.2019 | 08:57

В по-голямата си част тестът е абсолютно необективен, настоя майка на момиче със 100% ТЕЛК