Поисканите и дадени оставки

22.09.2018 | 17:45

 Дали така ще се решат проблемите на държавата