Образование и бизнес: региони - Аурубис

14.05.2018 | 11:49

Анелия Димова, Аурубис България, ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“ на конференцията Образование и бизнес: Региони, София, 10 май 2018.