Роботът Нао: Иновация при работата с деца с увреждания

26.09.2016 | 13:15

Нао може да пее, да имитира, да показва упражнения и да играе с децата