Без преференции за ТЕЦ Марица Изток 1 и 3

13.10.2015 | 15:56

Работодателите са недоволни, че ЕК бави решението си по тяхната жалба