Въглища се търсят по цял свят: Спортън

07.09.2015 | 11:18

Бенджамин Спортън, гл. изп. директор World Coal Association

Има трудности на глобалния пазар на суровини. Но аз бих искал да гледаме към бъдещето на въглищата. Там виждам много значително търсене, което ще продължава още много десетилетия. Въглищата играят ключова роля в Азия в момента. Те произвеждат голяма част от електричеството на света и ще продължат да имат важната си роля още десетилетия.

Международната енергийна агенция каза, че търсенето на въглища в ЮИ Азия ще расте с 4,8% годишно до 2035. Така че трябва да се насочим към технологиите за чисти въглища. Тук в Япония ще говоря за въглищата с висока ефективност и ниски емисии,  което е от голямо значение за намаляване на парниковите емисии от въглищата.