МОН ще пише упътване към старите учебници 1-4 клас

09.08.2015 | 13:59

Министърът на образованието пояснява как ще се осъвременят учебниците за 1-4кл. Танев говори във Варна на 9 август 2015. Суров материал на ТВ Черно море.

"Малко рано ме питате. Но ми се иска да изготвим ако не нови учебници, за което трябва нов закон – така ни убедиха, така се прави, така е нормално. Как без да има нов закон – нови учебници и новите програми.

Но това, което искам и мога да направя е свитъци. Тези свитъци да не бъдат нещо като алтернатива на учебниците. Не.

Тези свитъци ще бъдат раздадени на учителите и родителите за пояснения на някои съдържания в съществуващите учебници. И някои други подобни такива идеи имам.."