Ефектът от забавянето в Китай върху световните пазари

03.08.2015 | 16:01

Коментар на Джейн Фоли, старши валутен стратег Rabobank