Финансовите резултати на LinkedIn за Q2 на 2015 г.

31.07.2015 | 10:24

Този път LinkedIn не разочарова инвеститорите