Намаляването на дълга е най-важният въпрос за Гърция: Коригън

27.07.2015 | 18:08

Кевин Коригън, Lombard Odier Investment Managers

Това e силно дисфункционална ситуация. Крайните срокове, които май пак се променят не са най-големият проблем. Най-големият проблем според мен трябва да е облекчението на дълга и до каква степен ще видим раздвижване там?

Германците казват, че няма да има подстригване, МВФ - че искат облекчение и накрая всички твърдят, че има сътрудничество. Това означава, че ще има преструктуриране. Суапова сделка.

Смятам, че в този момент говоренето ще се усили. Като инвеститор в инструменти с фиксирана доходност, дори да не инвестирате пряко в гръцки дълг, накрая трябва да следите риска от дефолт и фундаменталното качество на кредита, когато избирате какви облигации да купите.

За съжаление традиционните пазари казват - аз имам най-голям дълг, моля ви, заемете ми повече. Обикновено това става. А уроците от Гърция са - ако не стигнете дотам като инвеститор, може би по-добре да спрете.