Гръцки прочит

30.06.2015 | 15:42

Петко Вълков, изп. дир. на Конкорд Асет Мениджмънт