ЕЦБ все още има да решава големи предизвикателства с доверието: Комилева

03.06.2015 | 14:14

Лена Комилева за предизвикателствата пред ЕЦБ