Shazam - от аудио към видео пространството

02.06.2015 | 16:36

Приложението вече разпознава видео съдържание.