Големи възможности за е-търговия в Индия

28.05.2015 | 08:30

Възможностите за електронна търговия в Индия за много по-големи, смята Сандип Мурти, партньор в Lightbox Ventures