Активна отбрана в новата военна стратегия на Китай

26.05.2015 | 17:31

Дейвид Туид, Bloomberg News

Основната заплаха, която Китай приема за такава са неща, които нарича "хегемония", "политика на силата", "нео-интервенционализъм". Това ни връща към обвиненията към САЩ за това, "че се бъркат" в зона, която китайците мислят, че е само на Азия. Не виждат никаква роля на САЩ в нея.

Всъщност в преамбюла на военната стратегия поставя целия документ в контекста на "националното подмладяване" на Китай. Спомнете си, че Китай искаше да бъде водеща сила в Азия през 2014, да възстанови превъзходството си в култура, военна област, дипломация, икономика. И всяка стратегия започва от там, където е бил Китай в миналото. Неговото "унижение" при загубата на тази позиция..

Като четем тази военна стратегия - всичко е част от същото това настроение.