Поредни опити за сближаване на позициите с Гърция

26.05.2015 | 17:29

Нейра Чехич, Bloomberg Лондон.