Енергия от пясък и слънце

21.05.2015 | 15:41

Инсталацията на Magaldi CSP STEM може да захрани с електричество малък италиански град