Drone Expo: Изложение на дрони в Япония

21.05.2015 | 13:54

В какви индустрии имат приложение дроните.