Държавен фонд да управлява финансовите инструменти по оперативните програми

19.05.2015 | 19:43