Година на нулева инфлация ли ще бъде 2015 г.

15.05.2015 | 14:15

Коментар на Стивън Джоунс, главен инвестиционен директор на Kames Capital.