Рисковете пред телекомуникационните компании

15.05.2015 | 11:09

Кристиян Гьоц, BDO

Забелязваме, че започват да инвестират в нови компании, например Deutsche Telecom стартира нов инвестиционен фонд. Инвестират 500 милиона в стартъпи и венчър капитал, само за да присъстват в правилния момент с новите технологии да могат да се конкурират с тях.