Защо Азия е по-уязвима за кибератаки

13.05.2015 | 18:06

Коментар на Джеф Прайс, Experian

На 6 май 2015 Experian, една от трите най-големи компании, които събират и разпространяват кредитна информация за американските потребители - Equifax, Experian и TransUnion - обяви, че създава ново звено в САЩ. То ще се занимава специално с проблемите на нарастващия риск от измами и проблемите по управление на личните данни, пред които се изправят компаниите, финансовите институции и правителствените агенции. Съобщението бе направено на конференцията Vision 2015.