Спасителният транш за Гърция може да бъде раздробен

12.05.2015 | 18:05

Нейра Чехич от Bloomberg коментира напредъка в преговорите на Гърция с нейните кредитори.