Как да се промени ЗОП?

18.05.2015 | 12:39

В кои части Законът за обществените поръчки не е ефективен и какви промени са небоходими? За какво алармират адвокати? Разговор в събота в 22,30ч. в "Темида" по България Он Ер с адв Никола Макавеев от адвокатско дружество "Мургова и партньори"