Проф. Стив Ханке в Boom&Bust, 10.05.2015г.

10.05.2015 | 17:57

Проф. Стив Ханке препоръчва България да запази участието си във Валутния борд