Финансовото образование трябва да започва от семейството

03.05.2015 | 11:40

Коментар на Асоциация Родители за финансовото образование на децата