МФ: Над 1 млрд. лв. излишък в бюджета през април

01.05.2015 | 19:23

Цифрата се равнява на 1,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.