Христо Иванов: Трябва ли да се запази сегашната три инстанционна структура на съдилищата ?

02.05.2015 | 22:00

Министърът на правосъдието пред Полиграф-а на Светла Петрова