Ефектите от средата на нулеви лихви

27.04.2015 | 16:33

Камен Димитров, финансист