Влиянието на международните отношения върху енергийния сектор

07.04.2015 | 15:52

Коментар на главния икономист на УниКредит за ЦИЕ Любомир Митов.