Индексът на доверието на японските производители за Q1 на 2015 г.

01.04.2015 | 14:34

Tankan индексът се запазва на същото ниво от 12 пункта и през 2015 г.