Трябва да се повиши финансовата независимост на КЕВР

01.04.2015 | 10:18


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва има самостоятелен бюджет, каза в Сутрешния блок на телевизия и радио България Он Ер Жельо Бойчев от Комисията по енергетика