Решаващ ден за Иран и западната дипломация

31.03.2015 | 18:10

Коментар на Нейра Чехич от Bloomberg.