Ренесансът на европейския IPO пазар

30.03.2015 | 17:57

Коментар на Нейра Чехич от Bloomberg.