Банкерите от Bank of England ще запазят 5 седмично мълчание

27.03.2015 | 17:57

Нейра Чехич от Bloomberg коментира последните новини около 

Английската централна банка.