Инфлацията във Великобритания на нулеви нива през февруари

24.03.2015 | 17:52

Нейра Чехич, Bloomberg, Лондон.