Има малка вероятност Гърция да не постигне сделка: Дибел

23.03.2015 | 15:56

Коментар от студиото на Bloomberg в Лондон на Чарлз Дибел, директор макростратегии, Aviva:

Трудно е да се разгадае ефекта на QE. Очевидно той предизвиква голяма част от движенията в цената на акциите

Смятам, че в момента има съвсем мъничка вероятност. Затова пазарите трудно я оценяват.