Пазарите не дават признаци за тревога за Гърция: Уолриън

16.03.2015 | 15:51

Коментар за Bloomberg ТВ на Джоузеф Уорлиън, директор Amber Capital на 16 март 2015