Киноскандали за парите за кино

14.03.2015 | 22:00

разкрития за злоупотреби и творци-абонати за държавните субсидии в кинопроизводството