Пазарен анализ 13 март 2015г.

13.03.2015 | 21:46

Коментар на Владимир Сиркаров