Британски компании питат за инвестиции в България

11.03.2015 | 20:05

Mega Mission 2015 проучва инвестиции в инфраструктура в ЦИЕ