Commerzebank с извън съдебно споразумение в САЩ

10.03.2015 | 16:05

Коментар на Шане Строумат за телевизия Bloomberg от Франкфурт