Балонизиране или под и надценаване на акции и облигации?

06.03.2015 | 00:13

Андрей Стойчев, дилър в Делтасток